Limana giriş


Limana giriş

Gümrükleme

Vinç yardımı ile denize indirilmesi

Ardiye, geçici konaklama

Transitlog belgesinin çıkartılması

Marina rezervasyon

Transit yakıt temini

Derince limanından marinaya transferi