Tekne Haberleri


Tekne Haberleri

Yukarıdaki hüküm uyarınca, reklam herhangi bir şekilde yayınlanıyor ve herhangi bir ülkede,

Yunanistan'da özel bir eğlence teknesi işleten, toplamda tüzük, derhal ve derhal Denizcilik

Müdürlüğüne bildirilmelidir. Denizcilik Bakanlığı ve Ada Politikası'ın yatırımları ve Denizcilik

Turizmi, doğru veya sağa hareket edebilsin diye uygun olduğu hallerde, kanuna aykırı eylemi

tesis etmek için usul ve uygun olanların empoze edilmesi yaptırımlar.


_4504_2017 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 4256_2014 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak internet üzerinden genel posta (1).pdf